ฐานความช่วยเหลือด้านกลยุทธ์การแก้ปัญหา

ใส่ความเห็น

Advertisements

ฐานความช่วยเหลือด้านความคิดรวบยอดเรื่องร้อยละ

ใส่ความเห็น

ธนาคารความรู้เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ

ใส่ความเห็น

การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ

การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ นักเรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับ การคำนวณค่าเกี่ยวกับร้อยละมาช่วยแก้ปัญหาโจทย์เกี่ยวกับร้อยละ ซึ่งจะสรุปหลักการคำนวณทั่วไปดังนี้

1.   สมมุติตัวแปรในสิ่งที่ต้องการ

2.   สร้างสมการ หรือ สร้างสัดส่วน

3.  แก้สมการหรือแก้สัดส่วนหาค่าตัวแปร  

   เช่น ตัวอย่างที่1  

กมลสอบได้สังคมได้ 95% ถ้าคะแนนเต็ม 180 คะแนนจงหาว่ากมลสอบได้กี่คะแนน วิธีทำ สมมติให้    กมลสอบได้          X     คะแนน จะได้      สัดส่วน X x 100   = 180 x 95 X     = X     = 171 ดังนั้น    กมลสอบได้ 171 คะแนน          Ans.

ตัวอย่างที่ 2

ทีมฟุตบอลของโรงเรียนแห่งหนึ่งแข่งขันชนะ 75% ของจำนวนครั้งที่ลงแข่งขัน ถ้าทีมนี้ลงแข่งขัน 24 ครั้ง จะชนะกี่ครั้ง วิธีทำ สมมติให้ ทีมที่ชนะ         Y     ครั้ง จะได้      สัดส่วน Y x 100   = 75 x 24 Y     = X     = 18 ดังนั้น    ทีมฟุตบอลนี้ชนะการแข่งขัน    18   ครั้ง        Ans.

ธนาคารความรู้เรื่องการคำนวณค่าเกี่ยวกับร้อยละ

ใส่ความเห็น

การคำนวณค่าเกี่ยวกับร้อยละสามารถคำนวณได้ 2  วิธีคือ

วิธีที่ 1    เขียนสัดส่วนแล้วแก้สมการ

ตัวอย่าง 8%   ของ 75   เท่ากับเท่าไร

ให้   a    แทน   8%   ของ 75 เขียนสัดส่วน ดังนั้น 8%   ของ 75    คือ   6

การเขียนเศษส่วนในรูปของ เปอร์เซ็นต์
เศษส่วนจำนวนใด ที่มีตัวส่วนเป็น 100  สามารถเขียนให้อยู่ในรูป ของ เปอร์เซ็นต์ได้ทันที แต่ถ้าเศษส่วนจำนวนใดยังไม่มีส่วนเป็น 100ต้องจัดรูปเศษส่วนจำนวนนั้นให้มีตัวส่วนเป็น 100
เช่น  3/100      เขียนเป็นเปอร์เซ็นต์ได้             3%

25/100   เขียนเป็นเปอร์เซ็นต์ได้             25%

วิธีที่ 2   :   เขียนสมการแล้วแก้สมการ

วิธีที่ 2 ให้   8%   ของ 75   เท่ากับ    a เขียนสมการ ดังนั้น   8%   ของ 75    เท่ากับ   6

ธนาคารความรู้เรื่องร้อยละคืออะไร

ใส่ความเห็น

ร้อยละคืออะไร

ร้อยละ คือ การเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวน

โดยให้จำนวนที่สองในอัตราส่วนเป็น 100 ใช้สัญลักษณ์  % เช่น แดงสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนนร้อยละ 85   หมายความว่า   ในคะแนนเต็ม 100 คะแนน แดงสอบได้ 85 คะแนน

อัตราส่วนและร้อยละ

 การเปลี่ยนรูปอัตราส่วนเป็นร้อยละ เมื่อต้องการเปลี่ยนอัตราส่วนในรูปร้อยละ มีวิธีการเปลี่ยนให้อัตราส่วนนั้น อยู่ในรูปของอัตราส่วนใหม่ ที่มีจำนวนหลัง เป็น 100 แล้วจำนวนแรกจะเป็นค่า ของร้อยละตามต้องการ ซึ่งมีวิธีคิดอยู่หลายวิธี เช่น จงเขียน     17 : 25    ให้อยู่ในรูปร้อยละ

การเปลี่ยนรูปร้อยละเป็นอัตราส่วน เมื่อต้องการเปลี่ยนร้อยละให้อยู่ในรูปอัตราส่วนทำได้โดยเขียนร้อยละนั้นให้เป็นอัตราส่วน ที่มีจำนวนหลังเป็นร้อย   เช่น 25 % = 1 : 4 80 % 4 : 5

ความหมายของร้อยละที่ควรทราบ

1.  อัตราดอกเบี้ย 12%  หมายความว่า     เงินต้น 100 บาท ในเวลา 1 ปี ได้ดอกเบี้ย 12 บาท

2.  ขายของได้กำไร 20%  หมายความว่า     ทุน 100 บาท ได้กำไร 20 บาท ขายไปราคา 120 บาท

 3.  ขายของขาดทุน 15%  หมายความว่า     ทุน 100 บาท ขาดทุน 15 บาท ขายไปราคา 85 บาท

4.  ลดราคาสินค้า 5%  หมายความว่า     ติดราคาไว้ 100 บาท ลดให้ 5 บาท ขายไปราคา 95 บาท

สถานการณ์ปัญหาเรื่องร้อยละ

ใส่ความเห็น

เย็น วันเสาร์ ที่ 7 สิงหาคม 2553 มีถนนคนเดินกองต้า มีนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง อยู่ 5 คน จะพากันไปเที่ยวถนนคนเดินกองต้า มีชื่อว่า กาย เจมส์ โต โย เนย์ พวกเขาพูดกันสองคนว่า
โย : เอ้ยๆ เดี้ยวเฮาไปแอ่วกองต้ากั๋นน้อ
เจมส์ : เออ จวนเขาโตยเน้อ
โย : เดี้ยว เฮาจะโทรจวนเขา
จากนั้นก็โทรชวนกันไปเที่ยวถนนคนเดินกองต้า เมื่อไปถึงก็พากันเดินชมสินค้าลดราคา ทั้ง 5คน เดินเที่ยวไปด้วยกัน ไปเจอร้านเสื้อผ้าลดราคา เช่น เสื้อลดราคา 50% ของ 300บาท
กางเกงยีนลดราคา 60% ของ1650 บาท กระเป๋าลดราคา 40%ของ350 บาท และอื่นๆอีกมากมาย พวกเขาคุยกันว่า
เจมส์: เฮาจะซื้อเสื้อเน้อ มันลดราคา 50% ก่อนแหน้
โย: ซื้อแหล่ๆ ท่าจะงาม
โย: เฮาก๋อว่าจะซื้อกางเกงยีน มันลด 60% ก่อน มันเลยกึ่งละแหน้ บะโตซื้อก๋อ
โต: เฮามะมีสตางค์
โย: ยืม ฮาก่อนก๋อได้ แม่ฮาโอนมาฮื้อ 3000 นี้
โต: อื้อ มะเอา บะกายหรอ
กาย : เฮาก๋อมะเอาเหมือนกัน
เจมส์/โย : แล้วมันต้าวได้บ่ะ บะเนย์
เนย์ : เดี๋ยวฮากึ๊ดอือ
เนย์ : บะเจมส์ไคิงจ่าย 150 บาท บะโย คิงได้จ่าย 990 บาท
เนย์คิดบอกให้จ่ายเท่าไหร่ๆ แล้วก็พากันเที่ยวต่อหลังจากที่ได้ของที่ต้องการแล้ว ก็พากันกลับ

ภารกิจ

1.จงวิเคราะห์ว่าเนย์มีหลักการและวิธีคิดอย่างไง ในการคิดคำนวณราคาให้เจมกับโย
2.ถ้าเราเป็นเนย์เราจะช่วยคิดราคาให้เจมกับโยได้หรือไม่
3.เราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้หรือไม่ อย่างไร